Támogatások felhasználása

 

 

A hozzánk beérkező pénzadományokat a pszichológiai ismeretek minél szélesebb körbe vitörténő eljuttatására használjuk fel. Ennek eszközei, hogy ismeretterjesztő rendezvényt szervezünk, a jövő pszichológusait képezzük (önkéntes programmal, gyakornokokkal, szakmai gyakorlati helyként, önkéntes fogadóhelyként), know howt, kapcsolati tőkét nyújtjuk, gyakorlási és inkubátorként lehetőséget biztosítunk számukra az első szárnypróbálgatásaikhoz, valamint online tartalmakat állítunk elő. A pénzadományokat e tevékenységeink kiadásaira használjuk fel.

1% felajánlások felhasználása

Az eddigi 1% felajánlásokat az eddigi leghatékonyabb ismeretterjesztő tevékenységünk, a Budapesti Pszichológiai napok rendezvényköltségeire használtuk fel, a legnagyobb, 500 fős előadói terem bérleti díjába számítottuk bele, mely a legtöbb ember számára biztosítja a részvételt a szakma legnagyobb képviselőinek előadásain.

  • 2020. év beszámolási kötelezettsége általában a rá következő év máju
  • 2019. év 1% támogatási összeg: 39 159 Ft, tárgyévben felhasznált összeg: 39 159 Ft; pénzadomány magánszemélyektől vagy cégektől: 0 Ft
  • 2018. év 1% támogatási összeg: 48 604 Ft, tárgyévben felhasznált összeg: 48 604 Ft; pénzadomány magánszemélyektől vagy cégektől: 0 Ft
  • 2017. év 1% támogatási összeg: 41 080 Ft, tárgyévben felhasznált összeg: 41 080 Ft; pénzadomány magánszemélyektől vagy cégektől: 0 Ft

Pénzügyi beszámolóinkat kérjük, tekintse meg a www.birosag.hu oldalon, vagy töltse le oldalunkról.

Pszichodiák Alapítvány 2020. évi tevékenysége a COVID-19 pandémia évében

A küldetésünkért folytatott munka nem állt meg, de jelentősen átalakult. Továbbra is szem előtt tartjuk, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára nyújtsunk a mentális egészséget támogató pszichológiai ismereteket és az esetleges intervenciókhoz szükséges szakembergárda jövő generációját fejlesszük.

A 24 éves Pszichodiák Alapítvány (pszichodiak.hu) tevékenységei: pszichológiai ismeretterjesztő, tudományos és kulturális tevékenység, oktatás, képességfejlesztés, hazai, nemzetközi, határon túli érdeklődőknek; pszichológushallgatók szakmai szocializációja, közösségépítés. Évente kb. 70-100 önkéntessel működünk. Tagságaink: Budapesti Ifjúsági Tanács tag (2009- ), Nemzeti Ifjúsági Tanács tag (2016-), ELTE önkéntes fogadóhely (2014-).

Célcsoportok: (1) Társadalom: Cél: pszichológiai kultúra népszerűsítése, hiteles tájékoztatás, tévhitek eloszlatása, érzékenyítés, lelki egészség megőrzés. (2) Önkéntesek: Cél: fiatalok aktivizálása, szemléletformálás, szakmai betekintés, kapcsolati háló nyújtása. (3) Közösség: Cél: a közösség erősítése (játékokkal, közösségi alkalmakkal, projektekkel).

A Pszichodiák Alapítvány működésének, fennállásának alapját az önkéntesek szervezése, közösségének építése adja. A célkitűzéseink között szerepel, hogy a társadalmi mentális egészségért úgy tehessünk lépéseket, hogy mindehhez a projekteket megvalósító önkéntes fiatalok aktívan hozzájárulnak.

Hagyományosan, ismeretterjesztő tevékenységeink során fiatal önkénteseink a gyakorlatban, egy többnapos nagyrendezvény, a Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok (www.pszinapszis.com) megvalósításán keresztül, learning by doing tapasztalati tanulás jelleggel fejlesztik kompetenciáikat.

Ezt a rendezvényt a fiatal önkéntesek szervezik, menet közben, lépésről-lépésre elsajátítva számos hasznos kompetenciát a rendezvényszervezéstől kezdve a teammunkán keresztül a szakmai identitásukban is fontos szerepet játszó skillekig.

A 2020 tavaszán a COVID-19 pandémia miatt kialakult helyzet, és az e kapcsán történő kijárási korlátozás miatt (2020.03.12.) működésünket új alapokra kellett helyeznünk a 2020. év során.

A 2020. év tevékenységei három nagyobb területhez sorolhatók:

  • 1/ önkéntesek fejlesztése,
  • 2/ az új helyzethez való alkalmazkodás miatt a rendezvény online térre adaptálása,
  • 3/ pszichoedukáció, ismeretterjesztés, online tartalomgyártás.

1/ Önkéntesek: A jövő pszichológusainak fejlesztése

Tevékenységünk sajátossága, hogy a nagy létszámú önkétes csapatot évenként fluktuálódó hallgatók alkotják. Célunk, hogy sokoldalúan fejlesszük kompetenciáikat. Az ő kiválasztásuk, felkészítésük, koordinálásuk és csapattá kovácsolásuk különféle módszertanokat igényeltek.

Kezdetben az alapítvány és a tapasztaltabb szervezők csoportban dolgoztak együtt (tapasztalatok összegzése, tudásátadás, tervezés, célkitűzés). Belőlük és javaslataik alapján megalakult a főstáb. A 2019 májusától kezdődő néhány hónap a közös egyeztetések, csapatépítő programok jegyében telt.

2019 őszén a teljes szervezői gárda (kb. 70 fő) kiválasztására egy személyes és online csatornákon hirdetett, jelenléti toborzó alkalmat követően került sor. A toborzó alkalommal interaktív tájékoztatás történt, az érdeklődők kérdéseket tehettek fel, megismerhették a célrendszert és a főbb feladatokat.

A 2019 őszére összeálló csapat számára a feladatok megkezdése előtt ismerkedés és tréningmódszertani elemekből álló csapatépítés zajlott. A szervezési feladatokat heti stábtalálkozókon végezték az önkéntesek, mely során indirekt módon is fejlődtek a kommunikációs és együttműködési skilljeik. Időnként hosszabb, maratoni stábtalálkozókra is sor került, közös tervezéssel, pizza vagy szendvicsebéddel. Lelkesedésük más hallgatók ösztönzésére, önkéntességre motiválására is hatással volt, újabb szervezőtoborzások, pályázatok (pl. művészeti, kutatási) történtek.

A csoportkohézió erősítésére rendszeresen kötetlen találkozók is történtek. A heti stábülések vezetésében is tapasztaltabb, pszichológia szakos hallgatók működtek közre. Ez nagy segítséget jelentett az esetleges kommunikációs félreértések, konfliktusok rendezésében, a motiváló csoportlégkör kialakításában. Ez a csapatépítő szemlélet azonban igazán a 2020 tavaszán beköszöntő világjárvány kapcsán vált nélkülözhetetlenné, amikor a szervezők másfél héttel a rendezvény tervezett dátuma előtt, túl a munka dandárján, a rendezvény lemondására kényszerültek. Bizonytalanságuknak, csalódottságuknak, elkeseredésüknek adtak hangot, motivációjukat vesztve kevésbé találták a helyüket a projektben. A stábvezetők szupportív szemlélete azonban a lehangoltságon, a bizonytalanság okozta feszültségen is átlendítette a többségüket, így végül a többség meghosszabbított részvétellel, 2020 őszéig a projekt kötelékében maradt.

2020 nyarára a szervezők a csoport megtartó erejének (is) köszönhetően új lendületet, inspirációt szereztek és az online platformokon találták meg a közösség iránt érzett elkötelezettségük a kommunikációs csatornáit. Hosszabb szakmai írásokkal, cikkekkel jelentkeztek a pszinapszis.com oldalán, aktívabbá az Instagramon, ami képes volt újrakovácsolni a csapategységet. A 2020 tavaszi időszakból, a Pszinapszist szervező önkéntesektől és a Pszinapszis követői bázisából, tapasztalataiból építkezve indult a Mélylevegő Projekt is.

Őszre önkénteseink egyrészt egy teljesen új, más infrastruktúrát igénylő helyzettel találták szemben magukat, aminek a megoldásához nem nyújtott segítséget a korábbi évek tapasztalata. Másrészt  2020 őszén a személyes rendezvény őszi járványhullám miatti másodszori elhalasztása viszont elhozta a szervezőgárda szinte teljes lecserélődését, így módszertanilag a stábvezetők számára ez az őszi időszak a csoportfolyamatok lezárásáról, az esetleges kudarcélmények mérsékléséről és az új szervezők toborzásáról, kiválasztásáról, felkészítéséről, a projektbe való belépésről és a tudásátadásról szólt. 2020 őszén (október-november) a régi szervezőket a duplájára nyúlt, kimerítő és a járványhelyzet miatt bizonytalanságban telő időszakukat követően új szervezők váltották a projekt végén, számukra meg kellett szervezni a toborzó alkalmat és a zökkenőmentes belépést a projektbe.

2/ Ismeretterjesztő rendezvény: a Pszinapszis

Az önkéntesek fejlesztése mellett a tevékenységünk fókuszában a pszichológiai ismeretek minél szélesebb körben való terjesztése, e cél elérésére pedig a Budapesti Pszichológiai Napok (Pszinapszis) megrendezése, az ezzel kapcsolatos tervező és előkészítő folyamatok, illetőleg maga a projektmenedzsment állt. A háromnapos rendezvény az elmúlt néhány évben a pszichológia fesztiváljává vált.

Pszinapszis. Fénykép: Poósz Patrik
Pszinapszis. Fénykép: Poósz Patrik

Sokrétű, változatos programjaival többezres érdeklődő közönséget vonz szerte az országból. Komplexitása révén felkészült, tapasztalt szervezők közreműködését igényli. A 2019 májusa óta megalakult főstábon kívül az önkéntesek jelentős része 2019 őszén csatlakozott a projekthez. Ők részben a heti stábüléseken történő tudásátadással, felkészítéssel szerezték meg a szükséges rendezvényszervezői ismereteket. Ezek eleinte személyesen, később a járványhelyzet miatt online valósultak meg (pl. Zoom, Google Drive használatával).

Másrészt, kompetenciákat a gyakorlatban is fejleszthették. Tevékenységünk fő szemléletét adta, hogy az új szervezők is már a kezdetektől, tapasztaltabb társaik segédletével, “élesben”, a saját tapasztalataikon keresztül sajátíthatták el az alapokat, valós szakmai és anyagi felelősséget is hordozó feladatok elvégzésével. A folyamatos fejlődésre a 2020 márciusára tervezett nagyrendezvény előtti  több, kisebb részprojektek szervezése során került sor (pl. ízelítő előadások, adventi adománygyűjtés rászorulóknak, kerekasztalbeszélgetések, online közvetítések, filmvetítés, jógaalkalmak). Így minden terület (szakmai, kulturális, helyszíni rendező, logisztika és pr/marketing) önkéntesei “kicsiben” kipróbálhatták magukat, miközben a főstáb a vezetői skilljeiket is fejleszthette.

Pszinapszis előadás. Fénykép: Poósz Patrik
Pszinapszis előadás. Fénykép: Poósz Patrik

A folyamat során a szokásos projekttervezési eszközöket (brainstorming, mind map, SWOT, kockázatelemzés, szükségletfelmérés piackutatással, célkitűzések, indikátorok), a megvalósításban projektmenedzsment módszereket használtunk a csoporttalálkozók lebonyolítására, a feladatok figyelemmel kísérésére, a belső és külső kommunikáció ellátására (csapattagok, beszállítók, partnerek, előadók, közönség felé).

Pszinapszis előadás. Fénykép: Poósz Patrik
Pszinapszis előadás. Fénykép: Poósz Patrik

A különböző rendezvényelemek (előadás, workshop, kerekasztal, civil utca, relaxációs programok, élő könyvtár, teaház, könyvesház, kiállítás, slam poetry, csapatépítés) eltérő rendezvényszervezési skilleket igényeltek (pl. helyszínfoglalás, hangosításon, élő közvetítés technikai megvalósítása, közönségkapcsolat, protokoll). A járvány pedig a kríziskommunikáció, válságkezelés terén bővítette a szervezők kompetenciáit.

A fejlesztést a tapasztalati tanulás mellett formálisabb tudásátadással is kiegészítettük. A régi szervezők az ülések keretében osztották meg a know howt. Továbbá két szervező részt vett kommunikációs képzésen, ahol a sajtóesemények, a sajtóval és médiával való kapcsolattartás, a közönségkapcsolatok alapjait, valamint a szakmai stáb részt vett egy beszédtechnika képzésen, ahol a nyilvános szereplés (előadás konferálás, nyilatkozatok) skilljeit sajátíthatták el és adhatták tovább önkéntestársaiknak.

2020 márciusáig minden az előzetes tervek szerint haladt, az alapítvány és a tapasztaltabb szervezők csoportban dolgoztak együtt a tapasztalatok összegzésén, a tervek és célkitűzések meghatározásán. Megalakult a főstáb. A projekt első néhány hónapja a közös egyeztetések, csapatépítő programok jegyében telt.

Megvalósultak emellett a különböző, előzetesen rendezvények is (projektindítás, csapatépítők, toborzó alkalmak több lépcsőben, ízelítő előadások és programok, advent, rendszeres személyes stábtalálkozók, sajtókommunikációs képzés két delegált önkéntes szervező részévtelével, illetőleg beszédtechnika, beszédfejlesztés képzés a szakmai stáb konferálós tagjainak, emellett tudásátadás és számos belső képzés, melyről a tapasztaltabb szervezők gondoskodtak. A munkát a stábvezetők koordinálták, az alapítvány és a régi, korábbi szervezőkből összeálló szupportív stáb felügyeletével és támogatásával.

A 2020 tavaszán történő kijárási korlátozás bevezetésével (2020.03.12.) épp a legnagyobb “attrakciónkat”, magát a nagyrendezvényt kellett lemondanunk, hiszen tervezett dátuma (2020.03.20-22.) a korlátozások kihirdetését és a járványhelyzet eszkalálódását követően lett volna. A rendezvény eredetileg tervezett dátumát (2020. március 20-22.). azonban módosítani volt szükséges, hiszen a 2020. márciusi pandémia okozta korlátozások értelmében semmilyen rendezvényt nem lehetett megtartani.

Tavasszal abban bíztunk, hogy a Pszinapszis ősszel a megszokott formában megvalósíthatóvá válik, így kezdetben egy október eleji (2020.10.02-04.) dátumra tervezte az önkéntes csapat a rendezvény elhalasztását. Ez előre meg nem jósolható többletmunkát kívánt a csapattól, az önkéntesek az eredetileg megbeszélt önkétes időtartamuk dupláját töltötték feladataikkal.

A 2020. őszi második hullám lehetősége kapcsán azonban bizonytalanná vált a módosított időponton való megtartás is (2020. október 2-4.), és a rendezvény további átszervezést igényelt.

Végül, a rendezvény a járvány második hulláma alatt sem tudott személyes részvétellel megvalósulni, és a rendezvényt az online térbe kellett áthelyezni, melynek az előadásfelvételei 2020. ősszel el is kezdődtek, még a 24. Pszinapszis szervezői csapatának koordinálásában. Az őszi rendezvénylemondást és a csapat távozását követően az forgatásokat a 25. szervezői csapatnak kellett átvennie. A forgatások, online programok szervezési munkái jelenleg is tartanak, a stáb folyamatosan jelentkezik újabb és újabb online tartalmakkal. A stábülések közül még személyes formában több találkozót, forgatást meg tudtuk tartani, igaz, a járványhelyzetből és a korlátozásokbókból fakadóan az eredeti tervektől eltérő ütemezésben.

A járványhelyzet fennmaradása arra sarkalt, hogy az ismeretterjesztő tevékenységünkben, a kezdeti célkitűzéseink megvalósítása érdekében növeljük az online jelenlétet, azonban ehhez nem voltak alkalmazhatók az évek során a “hagyományos”, személyes keretek között megvalósuló rendezvényszervezési tapasztalatok. Az önkénteseknek új, korábban még nem ismert területen kellett tapasztalatokat szerezni, és új platformokon kellett megszólítani az érdeklődőket is. Az előadástémák jelentős része online tartalomgyártásként, más részünk online előadásként került feldolgozására. A tartalmakat közösségi médiás felületeken (Instagram, facebook csoport, YouTube csatorna, Webuni stb.) tettük közzé, és feltöltésük jelenleg is folyamatos.

3/ Pszichoedukáció, ismeretterjesztő tevékenység

Az alapítvány ismeretterjesztő és a hallgatói szakmai szociálizációs célkitűzéseit szem előtt tartva a rendezvény kivitelezése, majd az online tartalomgyártás során az önkéntesek a projekttervezés, a menedzsment, a teammunka mellett a szakmai, de közérhető információátadás módszereit is elsajátították.

Pszinapszis előadás. Fénykép: Barti Benjámin
Pszinapszis előadás. Fénykép: Barti Benjámin

Az alapítvány önkéntesei a 2020. év során hosszabb szakmai írásokkal, cikkekkel jelentkeztek a pszinapszis.com oldalán, és aktívabbá váltak az instagramon.

A tudományos ismereteknek hiteles forrásokból utánajártak (pl. tudományos folyóiratok), rövid, vázlatos átiratot készítettek, végül szöveges, grafikus vagy videós formába ültettek (grafikai, vágó szoftverekkel). A feladatokat egyénileg vagy párokban végezték, a munkafázisokat megosztva egymással, az elkészült megoldásokat csoportosan megvitatva.

A témák, előadók felkutatásával szakmai rálátásuk, feldolgozásukkal a prezentációs, tudománykommunikációs és transzformációs skilljeik, a kivitelezésükkel technikai skilljeik (grafika, videószerkesztés), a közzététellel a közönségkapcsolattartási és marketing skilljeik (hozzászólások, szavazások, insta storyk működtetése) erősödtek.

Mindezeket a projekten túl a későbbi munkájuk, egyéni praxisuk (saját honlap, csatorna), későbbi tudományos pályájuk (doktori kutatások) során is kamatoztatni tudják.

Először a Pszinapszis Instagram fejlődött fel, mely több éves jelenlét után a járványhelyzetben kapott nagyobb figyelmet, amikor is a pszichológiai tartalmak, életmódbeli tanácsok szerepe felértékelődött. Az itt szerzett tapasztalatok nyomán, a rendezvény ekkor már tízezres nagyságrendű csatornáin keresztül, a Pszinapszis ismeretterjesztő hagyományait, módszereit feldolgozva a 24. Pszinapszis önkénteseitől indult a Mélylevegő Projekt is, melynek a fókuszában a szorongás és depresszió kezelése, az ezzel kapcsolatos informálás áll.

A fiatal célcsoportot megszólító instagram felület mellett a Pszinapszis önkéntesek immár TikTok profillal is rendelkeznek, ahol népszerű videókon keresztül promótálni a mentális egészségre való odafigyelés fontosságát.

Pandémia előtt megvalósult rendezvények: Néhány program a 24. szervezői csapat learning by doing tevékenységéből:

2019.09.17. Önkéntes toborzó alkalom

https://www.facebook.com/events/2419464148375199/

A projekt 2019 őszén tartott toborzó alkalmát még személyesen meg tudtuk szervezni.


2019.11.11. Vekerdy Tamás emlék-kerekasztal

https://www.facebook.com/events/784464448676888/

A rendezvényre való felkészülés jegyében az érdeklődők az önkéntesek által szervezett előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken és egyéb programokon vehettek részt, ahol az önkéntesek learning by doing elven, kisebb projektek megvalósításával, de „élesben” készültek a nagyrendezvény zökkenőmentes helyszíni lebonyolítására.

Az ősz első ilyen alkalmának apropóját egy sajnálatos esemény szolgáltatta. A Vekerdy Tamás emlékére szervezett kerekasztal-beszélgetésen még személyesen tudott részt venni a közönség.


2019.12.02. Adománygyűjtés: Adventi Kavalkád x ELTE PPK

https://www.facebook.com/events/737639110047537/

A karácsony előtti időszakban az önkéntesek adventi estet szerveztek, mely az Adventi Kavalkád nevet kapta. A program nem csak ünnepi hangolódásként szolgált, hanem a társadalmi felelősségvállalás, érzékenyítés jegyében az önkéntesesek adományozást is szerveztek. A beérkező adományokat rászoruló személyek számára (nevelőotthon résztvevők, anyaotthonok lakói, kórházak) számára juttatták el.

Ízelítő programok

A látogatóknak 2020 elején is volt alkalmuk belekóstolni az önkéntesek által összeállított nagyrendezvény programtípusaiba. Ezek az ízelítő programok nem csak a tudományos előadások, kerekasztal-beszélgetések palettájából nyújtanak kipróbálási lehetőségeket, hanem a fesztiválszerű hangulatot biztosító kulturális és szabadidős programokba is.

Az érdeklődők 2020 elején egy beszélgetéssel egybekötött filmvetítésen, illetve egy jógaprogramon vehettek részt. Az önkéntesek felkészítésében fontos elem, hogy ezek a programok az előadásoktól valamelyest eltérő előkészületeket kívánnak, így ezeket is volt alkalmuk fejleszteni az önkénteseknek a projekt során.

2020.02.17. Netflix & Chill

https://www.facebook.com/events/2551984628412114/

2020.02.22. Jóga

https://www.facebook.com/events/587304905003941/


Online előadások

Az ízelítők, előadások egy másik része online valósult meg, és közzétételük részben az Érdekel a pszichológia elnevezésű facebook csoportban történt, melyet az Alapítvány önkéntesei hoztak létre, és jelenleg több, mint 17000, nem kizárólag szakmabeli tagot számlál (https://www.facebook.com/groups/1071136943056334), másrészt a szintén önkénteseink által működtetett, Pszinapszis – Budapesti Pszichológiai Napok elnevezésű  YouTube csatornánkon (https://www.youtube.com/channel/UCDLDvZ3hYtqDnSih-WHTJAg),

Példák az online előadásokra, videókra:

Fiatalok ösztönzése, önkéntesség promótálása

Az önkéntesek közösségépítési, motivációs célból pályázatokat, programokat is szerveztek
a projekt időtartama alatt. Ilyen volt a művészeti kiállítás, melynek témáját a rendezvény főcíme adta, a fiatal kutatóknak biztosított lehetőség a rendezvény Jövő Kutatói szekciójában való részvételre, vagy a helyszínen megvalósuló Slam Poetry verseny.

Önkéntességre is szerettek volna motiválni újabb fiatalokat, ezért néhány héttel a rendezvény előtt toborzó és képzési alkalmakat tartottak a szervezők olyan fiataloknak, akik csak néhány óra erejéig szeretnének a helyszíni tevékenységbe, az önkéntességbe, valamint a rendezvény hangulatába belekóstolni.

2020.03.02. Művészeti pályázat

https://www.facebook.com/events/2770784236333723/

2020.03.07. Jövő Kutatói pályázat

https://www.facebook.com/events/137529473932113/

2020.02.19. és 2020.02.26. Önkéntes toborzó alkalom

https://www.facebook.com/events/246736029674115/

https://www.facebook.com/events/605242736994132/

2020.11.21. Önkéntes toborzó alkalom (online)

https://www.facebook.com/events/3301040296684743/


Előadások felvétele, forgatások

A 2020-as koronajárvány miatt a rendezvényeinket, előadásainkat fokozatosan online platformra helyeztük át. A korábban személyesen tartott előadásokból videófelvételek készültek a megbeszéléseink helyszínét is adó irodában 2020. októbertől kezdődően, melyeket vágást, szerkesztést követően folyamatosan, online teszünk közzé.

Jelenleg már közzétett tartalmak:

Limpár Imre:
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3809947129065500

Képzési tájékoztató:
https://www.facebook.com/events/1043644299476765/
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3825608710832675
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3837629082963971

Tari Annamária:
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3898552440204968

Herner Dorka:
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3903951362998409

Stánicz Nikolett:
https://www.facebook.com/pszinapszis/posts/3937113463015532

Kerekasztalbeszélgetés a mentális zavarok megbélyegzéséről:
https://www.facebook.com/events/1625740307635837

Online tartalomszolgáltatás

A 2020-as koronajárvány miatt az ismeretterjesztő tevékenységünket is online platformra helyeztük át. A célcsoportunk által használt platformra, az Instagramra napi szinten készítettünk bejegyezéseket, melyek célja a szakmai ismeretek nyújtása tudományos alapokkal, de közérthető, magazinos formában. A Pszinapszis platformja a teljes önkéntes tevékenység során aktív volt, a Pszinapszis szervezőiből a személyes jelenlétű rendezvény lemondását követően alakult a Mélylevegő Projekt is folyamatosan tett közzé tartalmakat. 2020 ősze óta az Alapítvány is Instagram csatornát üzemeltet. Mindhárom platformon a közösséget is igyekeztünk építeni különféle interakciókon, aktivitásokon (például Instagram Story) keresztül. Az önkéntesek hosszabb, szakmai írásait pedig a rendezvény oldalán, a https://pszinapszis.com/irasaink  felületen tettük közzé.

Önkéntesek írásai, cikkei (https://www.pszinapszis.com/irasaink) (2020)

Online ismeretterjesztő tevékenység az Instagramon (2020)


Közösségépítés

A klozer pszichológus által tervezett közösség- és kapcsolatépítő kártyajáték, melynek rövid kérdései a személyes élményeket helyezik középpontba, hogy közelebb kerüljünk mások és ezáltal önmagunk megismeréséhez.

Önkénteseink működtetik az Érdekel a pszichológia elnevezésű facebook csoportot, melyet ők is hoztak létre, és jelenleg több, mint 17000, nem kizárólag szakmabeli tagot számlál (https://www.facebook.com/groups/1071136943056334).

Önkéntes fogadóhely az ELTE-n

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem karriermenedzsment kurzusainak fő célkitűzése, hogy az Egyetem hallgatóinak munkaerőpiacra történő belépését támogassa. A felsőoktatási törvény lehetőséget teremt a hallgatók számára, hogy a kreditek egy részét önkéntességgel szerezzék meg. Az ELTE-n egy olyan modell került kidolgozásra az Oktatási Igazgatósággal, ahol az önkéntesség megvalósítása egy szabadon választható kurzus keretében történik.
Az önkéntesek a kurzus keretében vagy a mindennapi tevékenységeinkbe kapcsolódnak be a saját szakterületüknek, érdeklődésüknek, fejlesztési terveiknek megfelelően, vagy önálló projektek megvalósításában vesznek részt.

Szakmai gyakorlati hely a PPKE-n

A Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem pszichológia szakján nyújtunk szakmai gyakorlati lehetőséget az MA képzési szintű hallgatók számára. Küldetésünk ugyanis, hogy a jövő pszichológusait képezzük (önkéntes programmal, gyakornokokkal, szakmai gyakorlati helyként, önkéntes fogadóhelyként), know howt, kapcsolati tőkét nyújtjuk, gyakorlási és inkubátorként lehetőséget biztosítunk számukra az első szárnypróbálgatásaikhoz.

Pszinapszis életkép. Fénykép: Tipary Gergely
Pszinapszis életkép. Fénykép: Tipary Gergely

Nemzeti Ifjúsági Tanács tagjai vagyunk 2016 óta

Legutóbbi együttműködés: Ifjúsági Munka Konferencia 2020 kerekasztal beszélgetésben vett részt alapítványunk elnöke, Karsai Szilvia

2020. DECEMBER 16., SZERDA
https://www.facebook.com/events/684188838965380