XIX. Pszinapszis

A XIX. Pszinapszis bemutatása

Az immár XIX. alkalommal, önkéntesekkel szervezett program idén egy, a sokakat személyesen érintő téma köré szerveződve, „Közös magány” címmel valósul meg 2015. április 17. és 19. között Budapesten.

A szervezők célkitűzései között a legfontosabb helyen szerepel a pszichológiai ismeretterjesztés, a tudományos és kulturális közösségi program szervezése, valamint alternatíva nyújtása a szabadidő minőségi eltöltésére, a hétköznapok során mindannyiunk életében is alkalmazható, közérthető, ugyanakkor tudományos ismeretek nyújtása, valamint a szemléletformálás.

pszinapszis 1

A rendezvény 3 napja során közel 60 interaktív ismeretterjesztő előadás, 30 gyakorlati foglalkozás (workshop) és 40 kulturális program (kiállítás, koncert, színház, fellépés, civil előadás, kerekasztal-beszélgetés, élő könyvtár, életmese, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc) valósul meg budapesti művészek, fellépők és népszerű előadók közreműködésével. Az utóbbi években a Budapestre látogató nemzetközi látogatók száma is bővült. A megelőző évben előadóink között köszönthettük a stanford-i börtönkísérlet megalkotóját, Philip Zimbardot is.

A programot mind a társadalmi, mind a szakmai célcsoport hasznosnak, hiánypótlónak találja, továbbá a magyar pszichológus-társadalom is a hazai tudományos élet fontos eseményei között tartja számon.

A rendezvényre ellátogatók a szabadidő hasznos eltöltése mellett szakmai szempontból is gyarapodnak, és arra is elegendő lehetőségük nyílik, hogy egymást jobban megismerhessék. A rövidebb, eseti jelleggel szervezett foglalkozások alkalmasak arra, hogy a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhassanak új, számukra ismeretlen módszereket.

Napjainkban a pszichológiai kultúra fejlesztése kiemelten fontos feladat, hiszen a médiában, illetőleg a mindennapok során egyre több olyan esettel találkozni, ahol nagy szükség lenne a lélektani ismeretekben való jártasságra, illetőleg ezen elméleti ismereteknek a gyakorlati szintű alkalmazására.

Ezek a mindennapok során nélkülözhetetlen ismeretek nem csupán a szakemberek számára fontosak. Hasznos lenne, ha az emberek számára közérthető, praktikus formában is hozzáférhetővé válnának ezek az ismeretek, lehetőség szerint tapasztalati úton, gyakorlati foglalkozásokon, vagy interaktív előadások formájában, ahol válaszokat is kaphatnak a felmerülő kérdésekre.

pszinapszis 3

A program felépítése

Szakmai programunk két nagyobb egységre bontható, a „főprogramra”, valamint az úgynevezett „szekciókra”. A főprogram a szakma ismertebb előadóit fogja össze, míg a szekciók specializáltabb témák szerint csoportosítják az előadásokat. A tervezett szakmai programot táblázatos formában külön mellékeljük.

A Pszichiátria szekció betekintést nyújt a pszichológia és a pszichiátria kapcsolódási lehetőségeibe. Bár a két tudományterület módszereiben különbözik, a gyökereik és alapvető elveik mégis közösek. Célunk, hogy a közöttük lévő határokat lebontva megmutathassuk, miképpen működhetnek együtt a segítségnyújtás érdekében.

A Mindennapi Pszichológia szekcióba a pszichológia szerteágazó területeiről válogattunk előadásokat, melyek a pszichológia tudományát kevésbé ismerők számára is érdekesek és könnyen érthetőek.

A Picikről Nagyoknak szekció a fejlődéspszichológia és a klinikai gyermeklélektan területéről tartogat előadásokat. A család, a gyermekkor egész életünkben meghatározó szerepet tölt be, ezért nem csoda, ha egy kicsit mindenki magáénak érzi ezeket a témákat.

A Jövő Kutatói szekció keretében fiatal kutatók kapnak lehetőséget, hogy érdekes kutatásaikat és azok eredményeit közérthető formában a nagyközönségnek is bemutathassák.

Az évről évre egyre sikeresebb, Nemzetközi szekció angol nyelvű előadásokkal és műhelyekkel hozza közelebb a pszichológia tudományát a külföldi vendégek számára.
Idén első alkalommal társadalmi problémákat, közösségi folyamatokat érintő kérdésekben a 21. század szekció előadásai tágíthatják a közönségünk látókörét.

A szakmai program mellett, kulturális programunk is évről évre gazdagabb kínálatot nyújt a látogatóknak. A három nap során többek között kiállítások, koncertek, színházi programok, fellépések, civil előadások, kerekasztal-beszélgetések, élő könyvtár, életmesék, börtönrádió, jóga, hangfürdő, slam poetry verseny, tánc, jazz, néptánc programok is várják látogatóinkat. A tervezett kulturális programot táblázatos formában külön mellékeljük.

A Civil Utcán különböző civil szervezetek képviselői ismertetik meg munkásságukat az érdeklődőkkel. Rendezvényünkön rajzelemzők segítségével mélyülhetünk el az önismeretben.

Élő Könyvtárunk a sztereotípiák megdöntésében vállal szerepet. Elsődleges célja, hogy ha csak egy pillanatra is, de más szemén keresztül láthassuk a világot. Az „Élő Könyvek” olyan embereket takarnak, akiknek múltja, életpályája, hivatása, meggyőződése vagy vallása mások számára érdekes lehet. Különleges lehetőség, hogy a látogatók feltegyék a megválaszolatlan kérdéseiket és egy kötetlen beszélgetés során felülvizsgálják korábbi véleményünket.

Honlap

Facebook

info@pszichodiak.hu